Vyhľadávanie
V ponuke je 35 nehnuteľností.

REKLAMAČNÝ PORIADOK AZAReal s.r.o

Reklamačný postup:

*   Spotrebiteľ môže na základe vlastného úsudku na služby poskytované AZAReal s.r.o. podať reklamáciu a to písomnou formou na hore uvedenú adresu realitnej kancelárie. Reklamáciu je možné podať  písomne alebo e- mailom na info-ZVNC-azareal.sk Doručenie reklamácie musí byť z danej adresy aj písomne potvrdené ako prijaté.

 *  AZAReal s.r.o. preverí situáciu a vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 14 kalendárnych dní. V prípade, že budeme potrebovať ďalšie informácie budeme  kontaktovať spotrebiteľa za účelom zistenia presných dôvodov reklamácie.

*  Odpoveď spotrebiteľovi bude poslaná písomnou formou na e-mailovú adresu určenú spotrebiteľom, alebo písomne na adresu spotrebiteľa.

*   V prípade uznania chyby zo strany AZAReal s.r.o., bude spotrebiteľ písomne informovaný a  AZAReal s.r.o. pošle spotrebiteľovi návrh riešenia.

V opačnom prípade - neuznanie reklamácie, bude spotrebiteľovi doručené písomne vyrozumenie a dôvod zamietnutia reklamácie za  služby sprostredkované maklérom AZAReal s.r.o.   Všetky podklady, ako aj osobné údaje doručené RK AZAReal s.r.o.podliehajú ochrane osobných údajov klientov v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.

•   Reklamačný poriadok je záväzný pre maklérov a partnerov AZAReal s.r.o. a nadobúda platnosť 9.1.2018.